Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Η γλώσσα της Αγάπης!

Αγγλικά: I love you (το "εγώ" και το "εσύ" βρίσκονται σε απόσταση - το
 ένα από τη μια μεριά και το άλλο απ 'την άλλη - και η "αγάπη"- love -
στη μέση) ολίγον τυπική αγάπη. Και το ''Ι'' πάντα κεφαλαίο!

Γαλλικά: Je t' aime (εδώ τα πρόσωπα "εγώ" κι "εσύ" είναι πιο κοντά - je
t'- αλλά το "εγώ" προηγείται).

Ελληνικά: Σ 'αγαπώ (εδώ το "εγώ" δηλώνεται με την κατάληξη του ρήματος, χάνεται μέσα στην αγάπη ενώ το "εσύ" προηγείται! Ακόμα κι ακουστικά μοιάζει μια λέξη με τα δυο πρόσωπα να χάνονται το ένα μέσα στο άλλο και μέσα στην αγάπη! Και το Εγώ γράφεται και με μικρό...
Σημειωτέον ότι η λέξη αυτή νοηματοδοτήθηκε κυρίως από τη Χριστιανική γραμματεία.

Ερώτηση: Ποια γλώσσα εκφράζει πληρέστερα το νόημα της αγάπης;


Πηγή:  http://opougis.blogspot.com/
http://paparokades.blogspot.gr/

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! http://anti-aisthitika.blogspot.gr/

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...