Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Καλά & Ευλογημένα Χριστούγεννα!

«Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὃς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυίδ» (Λουκ. β΄,11).
 Σᾶς ἀναγγέλλω χαρὰ μεγάλη, ἡ ὁποία θὰ εἶναι γιὰ ὅλο τὸν λαό, ὅτι γεννήθηκε σήμερα γιὰ σᾶς στὴν πόλη τοῦ Δαυίδ, σωτήρας, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ Κύριος.

 Φέτος άς δώσουμε στα Χριστούγεννα το πραγματικό τους νόημα γιορτάζοντας πνευματικά και όχι κοσμικά, υλιστικά και ειδωλολατρικά.

Άς αναπτύξουμε αρετές όπως την ἔμπρακτη ἀγάπη, τη συγχωρητικότητα, την καλοσύνη, την ἐλεημοσύνη καὶ τη στοργὴ στὸν συνάνθρωπο.

Ὄχι Χριστούγεννα μόνο τῶν πολύχρωμων φώτων ἀλλὰ τοῦ οὐράνιου ἄστρου ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Φάτνη τοῦ γεννηθέντος  Κυρίου.

Ὄχι Χριστούγεννα τῶν κοσμικῶν ἐξόδων καὶ τῶν κοσμοπολίτικων δαπανῶν ποὺ μᾶς ὁδήγησαν στὴν ἔνδεια, τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση καὶ τὴν πείνα, ἀλλὰ Χριστούγεννα ἐμπνευσμένα καὶ χαριτωμένα (Β΄ Κορ. η΄ 9).

Χριστούγεννα μὲ Χριστό, μαζὶ μὲ τὸν  Χριστὸ καὶ γιὰ τὸν Χριστό.
Ἀντίθετα ἐνδεχομένως μὲ ὅ,τι ζούσαμε ἕως τώρα, νομίζοντας ὅτι ζωὴ εἶναι ἡ κατανάλωση.

Χριστούγεννα χωρὶς τὴ θλίψη καὶ τὴν κατάθλιψη, στὰ ὁποῖα μᾶς ὁδήγησε αὐτὸς ὁ τρόπος ζωῆς.

Μακριὰ ἀπὸ  τὴν ἀλαζονεία ποὺ μᾶς εἶχε κυριεύσει  καὶ τὴν αἴσθηση ὅτι μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ τὰ ἔχουμε ὅλα.

Γιατὶ Χριστούγεννα σημαίνει νὰ ξαναβροῦμε τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς.


Σας ευχόμαστε λοιπόν να ζήσετε τη χαρά απορρίπτοντας τη "μαγεία" των Χριστουγέννων.

Χρόνια πολλά!

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...