Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Καλό & Εξεγερμένο το νέο έτος!

(21 Απριλίου 1967 - Εγκαθιδρύεται στην Ελλάδα, μετά από πραξικόπημα επίορκων στρατιωτικών, η Χούντα των συνταγματαρχών.)

Καλή Πνευματική Αφύπνιση Αδέλφια ...
Άς Αντισταθούμε στη Σύγχρονη κατοχή.
Δική μας είναι η ευθύνη!


Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...