Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Πόσο πλούσιοι εἴμαστε;


Πόσο πλούσιοι εἴμαστε;Ποιός εἶναι τελικῶς ὁ πλούσιος;
Ποιός θεωρεῖται στήν πραγματικότητα πλούσιος; Καί γιατί;

Πλούσιος, κατὰ κοινὴ ὁμολογία, θεωρεῖται αὐτὸς ποὺ ἔχει …περίσσευμα. Δῆλα δὴ αὐτὸς ποὺ ἀπὸ ἕνα σημεῖον καὶ μετὰ ὄχι μόνον δὲν γνωρίζει τὸ τὶ ἔχει, ἀλλὰ οὔτε καὶ πῶς θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ξοδεύσῃ…
Μά εἶναι πράγματι αὐτός πλούσιος;

Μοῦ περιέγραφε φίλος, προσφάτως, γιὰ κάποιον γνωστό του, ποὺ δὲν τολμᾶ οὔτε στὸ παράθυρό του νὰ ἐμφανισθῇ, ἀπὸ τὸν φόβο τῶν ἀπαγωγέων…
Εἶναι αὐτός ὁ ἄνθρωπος πλούσιος; Καί πόσο;
Ἤ μήπως ὄχι;

Ἐὰν ἀφήσουμε κατὰ μέρος τὶς ὑποκρισίες, τὶς κρυφές μας ἐπιθυμίες καὶ τὶς ἐμμονές μας, θὰ διαπιστώσουμε πὼς τελικῶς ἀφ΄ ἑνὸς εἴμαστε ὅσο ἀκριβῶς θέλουμε ἐμεῖς νὰ εἴμαστε πλούσιοι, κι ἀφ΄  ἑτέρου πὼς ὁ πραγματικὰ πλούσιος εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκες… Καὶ κυρίως ψευδεῖς ἀνάγκες…

Εἶμαι ἀπέραντα πλούσια λοιπόν…
Καὶ κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾷ γίνομαι ἀκόμη περισσότερο…
Ξέρετε γιατί;
Μὰ διότι τελικῶς κάθε ἡμέρα ποὺ περνᾶ διαπιστώνω πὼς μπορῶ νὰ εἶμαι εὐτυχισμένη, χαρούμενη, γεμάτη μὲ ὅλο καὶ λιγότερα…
Λιτά… Πολὺ λιτά…
Ὅσο πιὸ λιτά, τόσο πιὸ πλούσια…
Φιλονόη
http://filonoi.gr/
Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...