Αυτή είναι Ευρώπη!!! – Σε νηπιαγωγεία της Λετονίας εισήγαγαν την ιδέα της «επιλογής φύλου»
Φέτος, σε κάποια προσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Λετονίας φιλοξενούνται εκδηλώσεις στις οποίες τα παιδιά ντύνονται με ρούχα του αντίθετου φύλου. Σχετικά με αυτή την τάση σύμφωνα με την διαδικτυακή πυλη Delfi ακτιβιστές της ομάδας «Προστασία των παιδιών μας» έστειλαν επιστολή στο Υπ. Παιδείας η οποία εξιστορεί ότι τα παράξενα γεγονότα που έλαβαν χώρα, Για παράδειγμα, σε νηπιαγωγείο στη Ρίγα με αριθμό 234 και στο Elgavskoj στο 4ο δημοτικό σχολείο.
Όταν οι γονείς ζήτησαν εξηγήσεις για την αλλαγή ρουχισμού των παιδιών έλαβαν την απάντηση πως » η μεταμφίεση,έγινε για να εισάγουν τα παιδιά τους στις αρχαίες λαϊκές παραδόσεις.» Ποιές αρχαίες παραδόσεις εννοούν , οι διευθύνσεις των σχολείων δεν έχουν εξηγήσει. Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, μιλάμε για την εισαγωγή εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της «θεωρίας των δύο φύλων», η οποία προβλέπει ότι η ταυτότητα του παιδιού μπορεί να είναι διαφορετική από το βιολογικό τους φύλο, και ότι ένα παιδί μπορεί να επιλέξει «το φύλο του».