Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015

Ποιά εἶναι τά πραγματικά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2015;

Ἀργήσαμε;
Ὄχι, διόλου…
Ἀφήσαμε τὸν χρόνο νὰ τρέξῃ, πρὸ κειμένου νὰ βιώσουν κάποιοι καλά, σὲ βάθος τὴν χαρά τους (ἤ τὴν ἀπόγνωσίν τους), καὶ ἐπανερχόμεθα, ὅπως κάθε φορά, μετὰ ἀπὸ μίαν ἐκλογικὴ ἀναμέτρησιν, γιὰ νὰ καταγράψουμε τὰ πραγματικὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν. Ἀποτελέσματα ποὺ θὰ μᾶς …ξαφνιάσουν δυσάρεστα, ἐφ΄ ὅσον τελικῶς ἡ «κοινῶς ἀποδεκτή» κυβέρνησις, ἀλλὰ καὶ ἡ «κοινῶς ἀποδεκτή» ἀντιπολίτευσις, δὲν εἶναι κάτι σπουδαῖο… Ἀέρας κοπανιστός… ΟΛΟΙ τους!!!
Κι ἐμεῖς… μόλις τώρα ἀρχίσαμε νὰ συνειδητοποιοῦμε τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεώς μας.

Λοιπόν…
Ξεκινᾶμε.
Ποιά ἦσαν, ἐπισήμως, βάσει τῆς …«περιουσίας» πλέον ἑταιρείας singular, τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν; Ποιά εἶναι τά πραγματικά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης Ἰανουαρίου 2015;


Ἄς ξεκινήσουμε ὅμως καλλίτερα …ἀνάποδα.
Ἄς προσθέσουμε ἁπλῶς τὴν ἀποχὴ μὲ τὰ ἄκυρα καὶ τὰ λευκά: 100,00-63,87=36,13+2,36=38,49. Δῆλα δή…
Τὸ 38,49% τοῦ πληθυσμοῦ ἠρνήθη νὰ ἐπιλέξῃ κάποιον ἀπὸ τοὺς «προτεινομένους»*.
Γιατί προσθέτω τά ἄκυρα καί τά λευκά;
Διότι τὰ ἔχουν ἐξομοιώσει. Κι ἐὰν ἐξαιρέσουμε κάποιους, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ ἔκαναν λάθος, καὶ οἱ ὁποῖοι παραμένουν σὲ πολὺ μικρὰ ποσοστά, ἰδίως αὐτὲς τὶς περιόδους ποὺ τὸ ψηφοδέλτιο πάει …«πακέτο», τὰ λευκά, ποὺ παραμένουν ψῆφος συνειδητῆς ἀρνήσεως συμμετοχῆς-συνενοχῆς …ἀκυρώνονται! (Ἐν τελῶς ἀντισυνταγματικῶς, διότι ἔτσι τοῦ γούσταρε τοῦ Σημίτου…!!!)
Θέλετε λοιπόν νά ἀφήσουμε, γιά χάριν εὐκολίας, τό 0,49% τῶν ψηφοδελτίων ἐκτός, ὡς ἄκυρα;
Γιὰ νὰ τὰ πιάσουμε λοιπὸν σιγὰ σιγά, μήπως καὶ καταλάβουμε τὸ τὶ μᾶς ἔστησαν.

Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ψηφοφόρων.
Ἐπεὶ δὴ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ νὰ ψηφίζουν σὲ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ οἱ πέτρες…
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ «ἑλληνοποιήσεις» τῆς Φωφάρας, παρὰ τὴν ἀπόφασιν τοῦ ΣτΕ, ἐξακολουθοῦσαν μὲ γοργοτάτους ῥυθμούς… (ἀλλὰ κι ἀπὸ τοὺς διαδόχους της…!!!)
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκόμη καὶ …πεθαμένοι ψηφίζουν γενικότερα…
Ἀν τὶ νὰ ἀναφερόμεθα σὲ ἕνα ἐκλογικὸ σῶμα τῆς τάξεως τῶν 6,5-7 ἑκατομμυρίων, ἐμεῖς πλησιάζουμε στὰ δέκα. Διαθέτουμε λοιπὸν χῶρο στὶς κάλπες ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ …ἀγέννητα ἐγγόνια μας…
Ἐὰν λοιπὸν συνυπολογίσουμε κι αὐτό, τότε τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα ΔΕΝ ὑφίστανται κι ἁπλῶς κάποιος ἔγραψε σὲ ἕνα χαρτὶ κάποιους ἀριθμούς, κι ἐμεῖς ἤ χειροκροτᾶμε ἤ πέφτουμε σὲ καταθλίψεις.

Ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ σχεδὸν δέκα ἐκατομμύρια τῶν ψηφοφόρων… (συμβάσεις κάνουμε… ἄς μὴν τὸ δένουμε καὶ …φιόγκο!!!)
Ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς …πεθαμένους…
Ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς …«ἑλληνοποιημένους», ποὺ γιὰ ἕνα 50ευρο …πωλοῦν καὶ τὴν μάννα τους (ὄχι μόνον τὴν ψῆφο τους…!!!)…
…Ἔχουμε μίαν ἀποχὴ τῆς τάξεως τοῦ 38%. Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, τέσσερις στοὺς δέκα, περίπου, ἀπεφάσισαν πὼς αὐτὸ τὸ σουρούγελο, ποὺ ἀποκαλοῦν «ἐκλογικὴ ἀναμέτρησιν», δὲν εἶναι λόγος γιὰ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ σπίτια μας καὶ νὰ πᾶμε ἔως τὶς κάλπες.

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε, βάσει πάντα τῶν σχεδὸν δέκα ἑκατομμυρίων ψηφοφόρων, ποὺ ἀντισυνταγματικῶς ψηφίζουν.
Πόσοι ἐπέλεξαν ΣΥΡΙΖΑ ἀπό αὐτές τίς στρατιές; Πόσοι τήν ΝουΔουλάρα; Πόσοι τό μΠατΣοκ;; Τόν Ποταμίσιο; Τό ΚΚΕ; Τό GAPατο; Τόν Καμμένο; Τήν Χρυσῆ Αὐγή;
Πόσοι τέλος πάντων θέλουν αὐτήν τήν κυβέρνησιν; Πόσοι ΔΕΝ τήν θέλουν;

ΣΥΡΙΖΑ 36,34% ἤ πραγματικά: 22,35 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 77,65 %.
ΝουΔουΛαρα 27,81% ἤ πραγματικά: 17,11 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 82,89 %.
Χρυσῆ Αὐγή 6,28% ἤ πραγματικά: 3,86 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 95,14 %.
Ποτάμι 6,05% ἤ πραγματικά: 3,72 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 96,28 %.
ΚΚΕ 5,47% ἤ πραγματικά: 3,36 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 96,64 %.
Καμμένος 4,75% ἤ πραγματικά: 2,92 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 97,08 %.
μΠατΣοΚ* 4,68% ἤ πραγματικά: 2,88 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 97,12 %.
———————————————————————————-
Gapατο 2,46% ἤ πραγματικά: 1,51 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 98,49 %.
Λεβέντης 1,79% ἤ πραγματικά: 1,10 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 98,90 %.
ΛΑΟΣ 1,03% ἤ πραγματικά: 0,63 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 99,37 %.
λοιπὰ κόμματα 3,34% ἤ πραγματικά: 2,05 % ἤ ΔΕΝ τοὺς ἤθελε τὸ 97,95 %.
(Τὴν ΔΗΜΑΡ τὴν …χάσαμε… Τὴν κατάπιε τὸ ποτάμι καὶ τὴν …ἐξαΰλωσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ!!!)

Ὅπως διαπιστώνετε κι ἐσεῖς εἶναι ΠΟΛΛΟΙ περισσότεροι αὐτοὶ ποὺ ΔΕΝ τοὺς θέλουν, ὅλους αὐτοὺς τοὺς κουδουνισμένους, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τοὺς θέλουν. Διότι, ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι ὅλα τὰ κουδουνισμένα εἶναι φυτεμένα ἀπὸ …ὅπου τέλος πάντων, εἶναι καὶ ἀνήθικα, ἠλίθια, ἀνέντιμα, ἀνελλήνιστα, ὑπάνθρωπα καὶ κυρίως πρὸς …ἀνακύκλωσιν.
Δυστυχῶς ὅμως, ὅσο κι ἐὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ κάτι τέτοιο, αὐτὰ τὰ γελοῖα ὑπανθρωπίδια ἔχουν τὴν ψευδαίσθησιν πὼς …κυβερνοῦν. Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, πὼς κάποιοι τοὺς ἔστειλαν, ὡς ἀντιπροσώπους τους, στὴν βο(υ)λὴ γιὰ νὰ λέν, σὲ κάθε εὐκαιρία: «yes sir», ἀγνοῶντας ἐν τελῶς τὶς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας μας, τὶς ἐλπίδες τοῦ λαοῦ καὶ τὶς κοσμογονικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἤδη συντελοῦνται γύρω μας. Διαβιοῦν ἀπολύτως ὑβριστικῶς, μὲ μοναδικό τους μέλημα νὰ ἁρπάξουν κάτι περισσότερο καὶ σήμερα…
Κι ὅσο γιὰ τὸ αὔριο… Ἔ… μὴν νομίζετε πὼς τὸ ἀντιλαμβάνονται στὶς ὀρθές του διαστάσεις… Πιστεύουν κι ἐλπίζουν πὼς μὲ μερικὲς ἀρπακτὲς θὰ τὸ ἐξασφαλίσουν… Οἱ ἄσχετοι…
Γελοῖοι, ἀνεύθυνοι, ἀνίκανοι…

Ἄς ἡρεμήσουμε ὅμως καλλίτερα.
Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ μᾶς πιάνῃ κατάθλιψις.
Ἡ ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν ἦταν μία θαυμασία εὐκαιρία, γιὰ ὅσους ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸ …παιχνίδι τους, γιὰ ἀνάπαυσιν καὶ ἡρεμία. Σιγὰ σιγὰ κτίζουμε αὐτὸ ποὺ χρειαζόμεθα… Σιγὰ σιγά, βῆμα τὸ βῆμα, πλησιάζουμε ἐκεῖ ποὺ μᾶς πρέπει…
Σταθερά, συστηματικά, ἀποφασιστικά…
Δὲν ὑπάρχει κάτι ἤ κάποιος γιὰ νὰ μᾶς σταματήσῃ πλέον.
Κι ὅλα αὐτὰ ποὺ βλέπουμε εἶναι μόνον οἱ τελευταῖες προσπάθειες τοῦ τέρατος ποὺ ξεψυχᾶ, νὰ κρατηθῇ στὴν ζωή.
Μὰ αὐτὸ μᾶς …τελείωσε!!!
Φιλονόη
http://filonoi.gr/

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...