Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015

Πετῶντας τὰ σκουπίδια μας ἐπάνω στοὺς ἄλλους…

Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ θεωροῦμε τοὺς ἄλλους ὑπευθύνους γιὰ τὰ δικά μας λάθη, τὶς ἐπιλογές μας ἤ τὶς ἀτυχίες μας.
Εἶναι ἀκόμη πιὸ εὔκολο νὰ ξεσπᾶμε ἐπάνω τους τὸν θυμό μας, ἰδίως ἐὰν πιστεύουμε πὼς εἶναι, κατὰ ἕνα μικρὸ ἤ μεγάλο μέρος, ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν δική μας πραγματικότητα.
Καὶ εἶναι δύσκολο, ἔως ἀδύνατον, νὰ διακρίνουμε τὶς δικές μας εὐθύνες, ὅταν κι ὅπου ὑπάρχουν καὶ νὰ μάθουμε ἀπὸ τὰ δικά μας λάθη.

Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις σαφῶς καὶ εἶναι περίπλοκες, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως ἔχουν χάσει καὶ τὴν ἐντιμότητά τους.
Κι αὐτὸ διότι ἔχουμε ἐκπαιδευθεῖ μὲ τέτοιον τρόπο ὡςτὲ νὰ ἀναζητοῦμε τὶς αἰτίες τῶν προβλημάτων μας ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς καὶ συνήθως στοὺς γύρω μας, μὰ σπανιότατα σὲ ἐμᾶς.
Κι ὅμως… Εἶναι τόσο σπουδαῖο νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ποιὰ εἶναι ἡ συμμετοχή μας, καὶ γιατὶ ὄχι, ἡ συνενοχή μας.

Ἀφήνοντας λοιπὸν τὶς δικές μας ἄσχημες συμπεριφορές, δῆλα δὴ τὰ σκουπίδια μας, νὰ ἐκτοξεύονται πρὸς τοὺς ἄλλους, ἕνα εἶναι βέβαιον… Θὰ ἐπιστρέψουν πολλαπλάσια σὲ ἐμᾶς…

http://filonoi.gr/

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...