Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

Τὰ "σκουπίδια" τέλος!!! Σκέψεις – Προτάσεις – Δράσεις

Θὰ βροῦν τὴν ....«χαρὰ τῆς νεότητος» ὅσοι ἄνδρες μπλέξουν μὲ ...ἄνδρες!!!


Δὲν τὰ λέω ἐγὼ αὐτά.
Τὰ λέει ὁ συνοριοφύλαξ τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων ἀπόστολος γκλέτσος, ποὺ ἔσπευσε νὰ πάῃ νὰ συναντήσῃ τὸν ἄλλον συνοριοφύλακα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, τὸ κωστοπουλέισιον, γιὰ νὰ μᾶς προπαγανδίσουν, παρεούλα, κάτι ἀπὸ τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ προπαγάνδα τῆς ἡμέρας.

Ὁ παντὸς καιροῦ λοιπὸν συνοριοφύλαξ ἀποστόλης ἔχει πάει μὲ ἄνδρα καὶ τὸ ὁμολογεῖ δημοσίως, γιὰ νὰ ἀρχίσουμε νὰ τὸ ἐμπεδώνουμε κι ἐμεῖς, οἱ μὴ …συμβατοὶ μὲ τὶς παπαρολογίες τους.
Ἐπίσης, πρὸς τὸ τέλος, συνιστᾶ στὸν ἄλλο ἄνδρα τῆς παρέας, μὲ τὴν ξεπλυμένη περούκκα, νὰ πάη κι αὐτὸς μὲ κάποιον ἄνδρα γιὰ νὰ βρῇ τὴν χαμένη του νεότητα.Τά ἀκούσατε;
Πῶς ἦταν τό νερό τοῦ Καματεροῦ; Ἔ, καμμία σχέσις.
Τὸ νερὸ τοῦ Καματεροῦ τοὐλάχιστον δὲν ἔκανε κακό. Ἐτοῦτοι ἐδῶ μᾶς συνιστοῦν νὰ πᾶμε μόνοι μας στὸν ἀποπληθυσμό μας, γιὰ νὰ λάβουν τὰ εὔσημα ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους.
Ἀλήθεια, τίς ἴδιες συμβουλές θά ἔδιδαν καί στά παιδιά τους; Ἤ μήπως αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ συμβουλές – σκουπίδα, ἀφοροῦν μόνον στά δικά μας παιδιά, ἀλλά τά δικά τους δέν βλέπουν οὔτε …τηλεόρασιν;

Κι ἐγὼ θυμήθηκα τὸν «Σίγμα» καὶ τὶς ἔρευνές του γιὰ τὴν ἀτζέντα τοῦ economist τῶν Rothschilds, ποὺ μονίμως μᾶς ἐνημερώνει πὼς θεωρεῖται ὡς συμβατός, μὲ τὴν νέα πραγματικότητα ποὺ μᾶς φέρνουν, μόνον αὐτὸς ποὺ παπαγαλίζει αὐτὲς τὶς κοτσάνες:


Κι ἀπὸ κάτω τὸ κοινὸ ἐνθουσιασμένο χειροκροτοῦσε…
(Ἴσως γιὰ τὸ …χαρτζιλίκι ἤ τὴν …προβολή!!! Καὶ τὰ δύο ἀνταλλάξιμα εἶναι!!!)

Λοιπόν…
Ἔχουμε καὶ λέμε… (γιὰ νὰ τὸ παίρνουμε σιγὰ σιγὰ ἀπόφασιν!!!)
Στὴν τηλεόρασιν, ποὺ πληρώνουμε μὲ τὰ δικά μας χρήματα, δημοσία καὶ ἰδιωτική, ΔΕΝ θὰ δοῦμε κάτι ἤ κάποιον ποὺ νὰ μᾶς προτείνῃ, συστήνῃ, ὑποδεικνύῃ τὸ καλό μας.
Θὰ δοῦμε καραγκιόζηδες, θὰ δοῦμε προσκυνημένους, γλεῖφτες, σκουλήκια, πουλημένους μὰ κυρίως …«εἰλικρινεῖς, ποὺ ὅμως ὅλοι τους, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, θὰ ὑπηρετοῦν τὸ ἴδιο ἀφεντικό.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ὅλα τὰ ἑβραιοκρατούμενα Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ποὺ πάντα παραπληροφοροῦν καὶ ἐξαπατοῦν, τὴν στιγμὴ ποὺ ἀκόμη καὶ τὴν φύλαξιν τῶν μεγαλοδημοσιοκάφρων, τὴν πληρώνουμε ἐμεῖς, γιὰ νὰ μποροῦν ἀνενόχλητοι οἱ ἐγκληματίες νὰ σφάζουν τοὺς γονεῖς μας καὶ τοὺς παπποῦδες μας.
Συνεπῶς… Πρῶτα ἀπ΄ ὅλα σβήνουμε τηλεοράσεις, ῥαδιόφωνα καὶ κόβουμε τὶς ἐφημερίδες τους.
Ἡ ἐνημέρωσις εἶναι ἀναγκαία μόνον γιὰ νὰ ἔχουμε γνῶσιν τῶν συμβάντων κι ὄχι γιὰ νὰ μᾶς χειραγωγῇ. Κατ’ ἐπέκτασιν καὶ μόνον οἱ τίτλοι τῶν εἰδήσεων ἀρκοῦν.

Καιρός, γιὰ ὅλους μας, μικροὺς καὶ μεγάλους, νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε τὰ πάντα.
Μὰ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα τὰ πλαίσια ἐντὸς τῶν ὁποίων ὀφείλουμε πλέον νὰ κινηθοῦμε ὡς ἄτομα, ποὺ θέλουν νὰ ξαναφτιάξουν τὸν κόσμο ὄμορφο καὶ ἀνθρώπινο.
Ἕναν κόσμο ποὺ θὰ ἀποβάλλῇ ἐπὶ τέλους τὰ σκατὰ ποὺ τὸν βρωμίζουν καὶ θὰ βοηθᾶ τὸν Ἄνθρωπο νὰ ἀνθίζῃ καὶ νὰ μεγαλουργῇ.
Ἕναν κόσμο μὲ ἐπιστημονικὴ σκέψιν, παιδεία, ἐλευθερία, ἰσονομία, δικαιοσύνη καὶ Ἀνθρώπους!!!
Τὰ σκουπίδια τέλος!!!

Φιλονόη

Σκέψεις – Προτάσεις – Δράσεις

Ἐφ’ ὅσον θὰ ἀποκοποῦμε ἀπὸ τὰ σκουπίδια καὶ τὴν μπόχα τους, τότε μποροῦμε νὰ ξεκινήσουμε μὲ μικρὲς δράσεις, ποὺ σιγὰ σιγὰ θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ κτίσουμε τὰ θεμέλια ἑνὸς ἄλλου κόσμου, καθαροῦ καὶ δικαίου. Ἑνὸς κόσμου ποὺ δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ φαντασθοῦμε καὶ νὰ ὀνειρευθοῦμε, παραμένοντας πάντα στὴν λογικὴ τοῦ «τὸ μὴ χεῖρον βέλτιστον».

Ἁπλᾶ βήματα… Ἁπλᾶ, συστηματικά, δεσμευτικά, ἀνατρεπτικά, ἀποφασιστικὰ καὶ καθημερινά.

 • Ἀνοίγουμε ἕνα βιβλίο.
 • Βλέπουμε φίλους καὶ ἐπικοινωνοῦμε μαζύ τους, ἀνταλλάζοντας ἰδέες, σκέψεις, προβληματισμούς.
 • Γνωρίζουμε τοὺς γείτονές μας καὶ συνεργαζόμαστε μαζύ τους στὰ πάντα…
 • Ξανα-κτίζουμε τὶς σχέσεις μας μὲ τὴν οἰκογένειά μας.
 • Ἁφιερώνουμε χρόνο σὲ ἔρευνες προσωπικές…
 • Συζητᾶμε, μοιραζόμεθα πληροφορίες, γνώσεις καὶ διαδίδουμε, δίχως ἐμμονὲς καὶ προσκολλήσεις.
 • Ἀπομακρύνουμε κατακάθια ὅπως τὰ ἄνωθι ἀπὸ τὸν κόσμο μας. Αὐτοὶ εἶναι τὸ σάπιο κι ἐμεῖς ἀναζητοῦμε κάτι ζωνταντό, νέο, ἀνατρεπτικὸ στὶς βάσεις κι ὄχι στὴν ἐπιφάνεια.
 • Ἀπέχουμε ἀπὸ τὶς …ἐθελοντικὲς δραστηριότητες, τὶς ΜΚΟ, τὰ κόμματα, τὰ κινήματα καὶ γενικῶς ὁ,τιδήποτε βρωμᾶ …ἐκσυχρονισμὸ καὶ κομματιάσματα καὶ ἑστιάζουμε σὲ κοινὲς δράσεις μὲ ἀνθρώπους ποὺ βάζουν ἐπάνω ἀπὸ τὸ τομάρι τους καὶ τὴν τσέπη τους τὸ κοινὸ καλό, ἀπομακρύνοντας γενικῶς κι ἀδιακρίτως ὁποιονδήποτε κερδίζει, ἀκόμη καὶ λίγα, ἀπὸ πωλήσεις ἰδεῶν, ἰδεολογημάτων, ἀντικειμένων ποὺ θὰ μᾶς …«σώσουν»!!!
 • Συνειδητοποιοῦμε πὼς δὲν εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἐξυπνότεροι, ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ ἀρχηγοί, καπελωτές, μπροστάρηδες. Αὐτὰ κτίζονται στὴν πορεία καὶ κερδίζονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πρέπει, στὸν χρόνο τους καὶ βάσει τῶν Ἀναγκῶν τῆς στιγμῆς. Ἀρχηγηλίκια τοῦ κ@λου πλέον εἶναι περιττὰ καὶ βαραίνουν.Ἡ ἀρχηγεία κερδίζεται στὶς μάχες.
 • Ἀπεξαρτώμεθα σταδιακῶς ἀπὸ τὶς σχέσεις μας μὲ τὸ κράτος καὶ τοὺς μηχανισμούς του.
 • Ἐπιχειροῦμε μικρὰ ἤ μεγάλα βήματα γιὰ τὴν αὐτάρκειά μας…
 • Καὶ φυσικὰ …ἐπιστρέφουμε σὲ ἐκεῖνα τὰ σημεῖα ποὺ μᾶς ὁδήγησαν, ὡς λαό, στὴν ἐπίγνωσιν καὶ στὴν ἄνθισιν, διαγράφοντας τὸ μετὰ ποὺ μᾶς κατέστρεψε.(εἶναι τὸ δυσκολότερον!!!)
Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ ἀρχή… Ἐὰν τὰ πράξουμε, ἡ συνέχεια, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως θὰ ἔλθη, μὲ ἤ χωρὶς αὐτὰ τὰ ἀτομικά μας βήματα, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις, μὰ κρύβει βεβαιωμένη ἐπιτυχία κι ἀνατροπὴ τῶν σαπροφύτων παγκοσμίως. Διότι ὁ πλανήτης ὁδεύει σὲ μίαν συνολικὴ κάθαρσιν καὶ δὲν θὰ μείνη ἐπάνω του μολυσματικὴ ἑστία.
Ἁπλῶς ἐὰν ἐμεῖς ἔχουμε κινηθῆ πρὸς τὴν ἔξοδον ἀπὸ τὶς παγίδες ποὺ μᾶς ἔστησαν, εἶναι βέβαιον πὼς θὰ συμμετέχουμε στὴν δημιουργία τῶν γεγονότων καὶ δὲν θὰ εἴμαστε παρατηρητές.

Ἡ εἰκόνα δωράκι ἀπὸ τὸν Μπαρμπανῖκο!!!
http://filonoi.gr/

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...