Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

Ὅλοι τὸ ἴδιο ἀφεντικὸ ὑπηρετοῦν…

Τὸ κόλπο, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, λέγεται: διατήρησις τῶν πληθυσμῶν ἐν δουλείᾳ.
Ὅλων τῶν πληθυσμῶν. Σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς. Ἀνεξαρτήτως χρώματος, γλώσσης, φυλῆς.
Ὅλων…
Καὶ γιὰ νὰ μὴν τολμήσουμε νὰ σκεφθοῦμε πὼς μποροῦμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὰ μαντριά τους, διαρκῶς μᾶς ἐμφανίζουν νέους …«σωτῆρες».
«Σωτῆρες» ὅπως ὁ Soros, ποὺ κατὰ τὰ μπουταροκάμινα εἶναι μεγάλος εὐεργέτης, ὅπως ὁ Σῶῤῤας, ποὺ παραμένει ἄφραγκος, ἄν καὶ δηλώνῃ τρισεκατομμυριοῦχος, ἀλλὰ καὶ σὰν τὴν ζωὴ ἤ τὸν μουσιοὺ ντὲ μπαρουφᾶκ:

Ποὺ κι αὐτὸς φυσικὰ ἔρχεται γιὰ νὰ ὑπηρετήσῃ, νὰ ἐξυπηρετήσῃ καὶ νὰ μᾶς ἁλυσοδέσῃ περισσότερο…
Τόσοι πρόθυμοι πιά… Μά οὔτε ἕνας ἀπό αὐτούς δέν θά κυττάξη καί πρός τό μέρος μας; Τόσο τουρλωμένα τά ἔχουν ὅλοι τά πισινά τους πού βλέπουν μόνον τά σάλια τους;

Στὴν πραγματικότητα ὅλοι τους ἁπλῶς συνεχίζουν τὸ σχέδιον ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ οἱ προηγούμενοι τὸ ἄφησαν, δίχως νὰ ξεφύγουν χιλιοστὸ ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ σχεδιασμὸ καὶ τὶς ἐντολές.

Ἐλέγχουν τὰ πάντα λοιπόν. Ὁμάδες, κόμματα, κινήματα, ΜΚΟ, ΜΜΕ, συνδέσμους, συλλόγους, κράτη, κυβερνήσεις…
Σὲ κάθε ὁμάδα ἐλέγχου τους ὑπάρχουν ἀπὸ πανομοιότυπες θεωρίες ἔως ἀντίθετες.
Ἐλέγχουν, γιὰ παράδειγμα, τὰ φερόμενα ὡς δεξιὰ κόμματα, ἀλλὰ καὶ τὰ φερόμενα ὡς ἀριστερά, ἀναρχικά, θεοκρατικά, οἰκολογικά…
Ὑπάρχουν χῶρες ποὺ ἀναδεικνύουν, βάσει πάντα τῶν ἐντολῶν ποὺ λαμβάνουν οἱ φερόμενοι ὡς …«σωτῆρες», ναζιστικὲς κυβερνήσεις καὶ ἄλλες ποὺ ἀναδεικνύουν ἀριστερές.
Καὶ πάντα εἶναι οἱ ἴδιοι ἐγκέφαλοι πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά.
Ἐλέγχουν τὸ χρῆμα, τὸ ἐκδίδουν καὶ τὸ διακινοῦν. Κι ὅπου δὲν τὸ ἐλέγχουν ἐμφανίζουν κακοὺς …δικτάτορες ποὺ γιὰ τὸ …καλὸ τῆς ἀνθρωπότητος ἀναλαμβάνουν νὰ τοὺς ἐξαφανίσουν.
Ἐλέγχουν κάθε μικρὴ ἤ μεγάλη ὁμάδα, ἐφ’ ὄσον αὐτοὶ τὴν δημιόυργησαν. Ἀκόμη κι αὐτὲς ποὺ …φαινομενικῶς στρέφονται ἐναντίον τους.
Ἐλέγχουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Ἐλέγχουν τὰ πάντα.
Κάθε -ισμό, κάθε ἰδεολόγημα, κάθε σύστημα ἀπαιδείας, κάθε πανεπιστήμιο, κάθε πρωτογενὴ πηγὴ παραγωγής, ἀκόμη καὶ τὴν τροφή μας…

Δῆλα δή; Δέν ὑπάρχει ἐλπίς; Ὅλα τελείωσαν;

Ξεχάσαμε νὰ ποῦμε κάτι πολὺ σημαντικό.
Πάντα ἔτσι ἦταν, στὴν γνωστὴ ἱστορία τοῦ Ἀνθρώπου.
Μὰ κάτι τοὺς ξέφυγε… Κάτι ποὺ ἴσως νὰ τοὺς ξέφυγε πράγματι, ἀλλὰ καὶ ἴσως νὰ μὴν μποροῦν νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν.
Κάτι ποὺ τὸ περίμεναν ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπεύχοντο.
Ξαφνικά, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, ἀπὸ λίγους, πολὺ λίγους στὴν ἀρχή, κάτι ἔπιασε νὰ ξυπνᾷ. Κάτι πολὺ δυνατό. Πολὺ ἰσχυρὸ καὶ πολὺ ἐπικίνδυνο γιὰ ὅλους αὐτούς, ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες σακατεύουν ὅ,τι ἀγγίζουν. Κάτι ποὺ τοὺς τρομάζει καὶ ποὺ θέλουν νὰ ἐλπίζουν πὼς θὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν.
Κι αὐτὸ τὸ κάτι λέγεται καὶ δὲν λέγεται. Τὸ βλέπουν νὰ ἔρχεται μὰ δημοσίως δὲν τὸ ὁμολογοῦν.
Τὸ τρέμουν καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο βιάζονται καὶ βιάζουν.
Μά θά προλάβουν; Ἤ μήπως ὄχι;
Διότι ἴσως ποτὲ νὰ μὴν ξυπνήσουν οἱ λαοί, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ πρέπει νὰ ξυπνήσουν ξύπνησαν… Κι αὐτοὶ ποὺ ξύπνησαν μποροῦν πράγματι, τώρα πιά, νὰ στρέψουν ἀκόμη καὶ τοὺς λαοὺς νὰ δοῦν τὴν πηγὴ τῶν δεινῶν τους. Κι αὐτὸ συμβαίνει… Τώρα…. Ἀκόμη κι ἐδῶ…
Καὶ τὸ ξέρουν… Κι ἐπεὶ δὴ τὸ ξέρουν βιάζονται… Πολὺ βιάζονται…Ὅλοι τὸ ἴδιο ἀφεντικὸ ὑπηρετοῦν...

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἕνα εἶναι βέβαιον. Κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς θὰ μείνουν ζωντανοί, ποὺ ἐπὶ πλέον θὰ γνωρίζουν, γιὰ νὰ κλείσουν αὐτὸν τὸν κύκλο ὁριστικῶς.
http://filonoi.gr/


Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...