Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

«SECTES - ΣΕΚΤΕΣ» Μία ψευδής ελπίδα στον άνθρωπο, με στόχο την ελευθερία του!


Ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους, πολεμά ο Διάβολος την Εκκλησία του Χριστού είναι οι Σέκτες.
Πλανεμένες δηλαδή διδασκαλίες, που παρεκκλίνουν από την αληθινή και αυθεντική Πίστι, που παρέδωσε ο Χριστός και οι Απόστολοι στους ανθρώπους καi διατηρήθηκε μέχρι σήμερα ανόθευτη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σέκτες υπήρχαν από τα πρώτα κιόλας βήματα του Χριστιανισμού, όπως οι Ιουδαΐζουσες (Εβιωναίοι, Ελκισαίοι, Ναζηραίοι), οι γνωστικές, ο Νικολαϊτισμός κ.α. Ονομαστοί αρχαίοι αιρετικοί υπήρξαν οι Δοκήτες, Εγκρατίτες, Μαρκιωνίτες, Μανιχαίοι, Μοντανιστές, Δονατιστές, Πελαγιανοί, Παυλικιανοί, Καθαροί κ.α. Μεγάλες αιρέσεις που συνετάραξαν την Εκκλησία ήσαν ο Αρειανισμός, ο Νεστοριανισμός, ο Μονοφυσιτισμός, ο Μονοθελητισμός, για την αντιμετώπισι των οποίων χρειάσθηκε να συγκληθούν Οικουμενικές και τοπικές Σύνοδοι, στις οποίες οι Πατέρες της Εκκλησίας καταπολέμησαν τις πλανεμένες διδασκαλίες και διετύπωσαν με ακρίβεια τα δόγματα και τις θεμελιώδεις αλήθειες της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Την εμφάνισι αιρέσεων και αιρετικών προφήτευσαν ο Χριστός και οι Απόστολοι «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισί λύκοι άρπαγες», προειδοποίησε ο Χριστός. «Και πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς», είπε άλλοτε. «Εγερθήσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς», είπε πάλι αναφερόμενος στους έσχατους καιρούς. Ο Παύλος στις Επιστολές του αναφέρεται σε ανθρώπους, που θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνα, απατηλά, ψευδή και σε «διδασκαλίες δαιμονίων» ανθρώπους, που θα πλανούν και θα πλανώνται συνέστησε στους πιστούς «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν» να εγκαταλείπουν και δεν δίστασε να αναθεματίση όσους διδάσκουν «έτερον ευαγγέλιον» απ’ αυτό, που κήρυξε αυτός και οι άλλοι Απόστολοι!

Ο Πέτρος ομιλεί για «ψευδοπροφήτες» και «ψευδοδιδασκάλους» οι οποίοι θα εισαγάγουν «αιρέσεις απωλείας» δηλαδή, που θα οδηγούν στην απώλεια. Ο Ιωάννης ομιλεί για πλάνους πολλούς και αντίχριστους, που εμφανίσθηκαν στον κόσμο και συμβουλεύει τους χριστιανούς να μη δέχωνται στο σπίτι τους αιρετικούς ούτε να τους λέγουν «χαίρετε», διότι οποίος λέγει «χαίρετε» στον αιρετικό, γίνεται συμμέτοχος στα πονηρά του έργα! Ένα μεγάλο σημείο των καιρών, ενδεικτικό της μεγάλης αποστασίας των σημερινών ανθρώπων από τον Θεό, είναι και η πανσπερμία των αιρέσεων και παραθρησκειών, που έχουν κατακλύσει την ανθρωπότητα, οι οποίες, όπως τα σμήνη των ακρίδων πέφτουν και κατατρώγουν τους καρπούς της γης, έτσι και αυτές, ακρίδες του διαβόλου (διότι αυτός είναι ο επινοητής, εισηγητής και δημιουργός τους), έχουν πέσει και κατατρώγουν με βουλιμία τις ψυχές όσων ανθρώπων έχουν άγνοια των Γραφών και της αληθινής Πίστεως, που άφησε ο Χριστός στη γη. Ποια να πρωτοαναφέρωμε;
Τον Παπισμό με τις είκοσι και πλέον επί μέρους αιρέσεις, πλάνες και καινοτομίες του; Τον Αγγλικανισμό με τις χειροτονίες των γυναικών και των ομοφυλοφίλων; Τον Προτεσταντισμό με τις εκατοντάδες (κατ’ άλλους χιλιάδες) αιρετικές παραφυάδες του; Τους Μονοφυσίτες, που προσπαθούν να μας πείσουν, ότι ήσαν πάντοτε Ορθόδοξοι; Τους Χιλιαστές ή Ιεχωβίτες ή Μάρτυρες του Ιεχωβά, που κτυπούν με θρασύτητα και υποκριτικό χαμόγελο τις πόρτες μας και προσπαθούν, παρά τις επανειλημμένες διαψεύσεις και γελοιοποιήσεις τους, να μας πληροφορήσουν πότε θα γίνη η Δευτέρα Παρουσία; (Δυστυχώς στις ημέρες μας κατάφεραν να πλανήσουν και την Ελληνική Δικαιοσύνη και να επιτύχουν την μετωνυμία τους σε «Χριστιανούς Μάρτυρες του Ιεχωβά» και ας αρνούνται την θεότητα του Χριστού!!!).

Ν’ αναφερθούμε στην παναίρεση του Οικουμενισμού, στα δίκτυα της οποίας έχουν συλληφθή εδώ και δεκαετίες όλοι σχεδόν οι προκαθήμενοι των ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και πλήθος κληρικοί και θεολόγοι και η οποία πυρετωδώς προετοιμάζει με τους Θεολογικούς διάλογους και τις διαθρησκειακές συναντήσεις το έδαφος για την επικράτηση της πανθρησκείας του ερχομένου Αντίχριστου; Να ομιλήσωμε για τις 500 και πλέον νεοφανείς Σέκτες και παραθρησκευτικές οργανώσεις και κινήσεις, που δρουν ανενόχλητες στην Ελλάδα υπό μορφήν, πολύ συχνά, επιστημονικών, φιλοσοφικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών σωματείων, και δημιουργούν, πολλές απ’ αυτές, ολοκληρωτικές πνευματικές εξαρτήσεις στους οπαδούς των, προκαλώντας μεγάλη ζημία στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας, και γενικώτερα στον ελληνικό λαό; «Λύκοι βαρείς» επιχειρούν λυσσαλέες επιδρομές κατά της ποίμνης του Χριστού, των περισσοτέρων ποιμένων κοιμωμένων και αδρανούντων. Εχθροί της Πίστεως, αλλά και της Πατρίδος μας, υποσκάπτουν τα θεμέλια του Ελληνορθόδοξου έθνους μας και οι άρχοντές μας, πολιτικοί και θρησκευτικοί, αδιαφορούν και σιωπούν.

Όλες σχεδόν oι Ι. Μητροπόλεις της Eλλάδας έχουν αντιαιρετικά γραφεία, αλλά τι περίεργο; οι Σέκτες παντού ανθούν και ευδοκιμούν! Οι διοικούντες στην Κρατούσα Εκκλησία, διοργανώνουν κάθε χρόνο συνέδρια και Πανορθοδόξους Συνδιασκέψεις «δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας» επισημαίνοντας στα σχετικά πορίσματα τους κινδύνους, που διατρέχουν οι πιστοί από τις νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκείες, αλλά – τι ειρωνεία – συνεργάζονται ευχαρίστως με τις προαιώνιες αιρέσεις, όπως είναι ο Μονοφυσιτισμός, ο Παπισμός και ο Προτεσταντισμός. Θα ερωτήση ίσως κάποιος:

Από ποια Σέκτα κινδυνεύει περισσότερο η Εκκλησία; Εάν ευρισκώμεθα στις δεκαετίες του ’60 η του ’70 θα απαντούσαμε ευθέως: Από τον Χιλιασμό, διότι αυτός αρνείται όλα σχεδόν τα θεμελιώδη δόγματα. Δεν ευρισκόμεθα όμως στο ’60 ή το ’70 ή το ’80, αλλά στο 2000+. Τα δε εκκλησιαστικά γεγονότα, που εξελίσσονται ραγδαίως στις ημέρες μας, δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία, ότι η αίρεση, που απειλεί περισσότερο την Ορθοδοξία σήμερα, είναι ο Οικουμενισμός, η παγκόσμια αυτή κίνησι, που άρχισε στις αρχές του 20ου αιώνος και η οποία επιδιώκει την ένωσι των Χριστιανικών «εκκλησιών» και όλων των θρησκειών σε μία πανθρησκεία, η οποία θα λατρεύση, όπως φαίνεται, και όπως προπαγανδίζει η Νέα Εποχή, στα χρόνια που έρχονται, ως θεό και «μεσσία» τον Αντίχριστο. Ο Οικουμενισμός δεν είναι απλώς αίρεση, αλλά παναίρεση, διότι συμπεριλαμβάνει όλες τις αιρέσεις και πλάνες, στις οποίες πιστεύουν οι διάφορες ομολογίες και θρησκείες σήμερα.
Σήμερα έχουμε τον Οικουμενισμό με το δόγμα της αγαπολογίας Η θεωρία αυτή εξιλεώνει όλους τους αιρετικούς και τους αλλόδοξους, « διότι ο Θεός Αγάπη εστί » Γι’ αυτό άλλωστε αγιοποιούνται βιομηχανικώς όλοι οι Αγαπολόγοι, ενώ αποσιωπούνται τα ονόματα όλων των Ομολογητών, επιμελώς και συστηματικά. Τα παραδείγματα είναι ατελείωτα στην διαδρομή της Εκκλησίας. Παράλληλα έχουμε και το μόρφωμα του Γεροντισμού. Είναι της μόδας πανελλαδικά από την δεκαετία του 1990 και εντεύθεν.

Σέκτες – Καταστροφικές Λατρείες

Καταστροφική λατρεία είναι οργάνωση της οποίας τα μέλη έχουν στρατολογηθεί με ανήθικα και παραπλανητικά μέσα. Οι οπαδοί μιας τέτοιας ομάδας αποβάλλουν σταδιακά την ελεύθερη λειτουργία της προσωπικής σκέψης και κρίσης, μέσα από διαδικασίες πλύσεως εγκεφάλου, καταλήγοντας σε απόλυτη εξάρτηση από τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στην ομάδα, το γκουρού ή τον διδάσκαλο. Με τις καταστροφικές λατρείες συμπλέκονται και ποικίλες οργανώσεις που χαρακτηρίζονται απλά «λατρείες» (cults) και διακρίνονται από τις καταστροφικές, μόνο από το πόσο επικίνδυνες φαίνεται να αποβαίνουν για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Κάποιες από τις οργανώσεις αυτές χαρακτηρίζονται ψυχολατρείες. ‘Αλλες αναφέρονται σαν παραθρησκευτικές ή παραχριστιανικές ομάδες, νέες αιρέσεις, ολοκληρωτικές θρησκείες ή σαν θρησκείες της νεότητας. Στο σύνολό τους σχεδόν εντάσσονται στο λεγόμενο σύνδρομο της Νέας Εποχής (New Age) – έχουν κοινή αρχή τον αποκρυφισμό.

Μέθοδοι προσηλυτισμού.

Κατά κανόνα, οι λατρείες αποκρύπτουν τους αληθινούς στόχους τους. Μιλάνε με ανακρίβεια και παραπλανητικά για τον εαυτό τους.
Αποκρύπτουν το αληθινό τους κέντρο, που μπορεί να είναι γκουρουϊστικό ή κάποιο κέντρο ενός αυτοαποκαλούμενου «μεσσία» ή «αβατάρ». Παρουσιάζονται με προσωπείο χριστιανικό, φιλοσοφικό, ψυχολογικό ή με χίλιους δύο άλλους τρόπους (πολεμικές τέχνες, φεστιβάλ αθλητισμού, χορός, μουσική, ειρηνιστικά κινήματα, οικολογικά, υγιεινιστικά, μονάδες εναλλακτικής ιατρικής, θεραπευτικές κοινότητες αποτοξίνωσης από τα ναρκωτικά κ. ο. κ.). Χρησιμοποιούν συνήθως ορολογία χριστιανική ή κοσμική με αντεστραμμένο νόημα. Το πλησίασμα νέων θυμάτων μπορεί να γίνει με μια πρόσκληση για δωρεάν τεστ προσωπικότητας, για ένα χορτοφαγικό γεύμα, με ένα κύκλο διαλέξεων σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, με σεμινάρια αυτογνωσίας ή έλεγχου του νου (mind control), κ.ο.κ. Μερικές ομάδες χρησιμοποιούν το λεγόμενο «βομβαρδισμό αγάπης», μέχρι να οδηγηθεί κανείς σε ψυχολογική εξάρτηση. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη στις περιπτώσεις που κάποιος βρίσκεται μπροστά στην ανάγκη να πάρει αποφάσεις και να κάνει ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή του. Τότε μπορεί να νοιώσει πως η συναισθηματική προσχώρηση σε μια τέτοια ομάδα θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Το «δέσιμο» που δημιουργείται τότε, είναι δύσκολο να σπάσει.

Συνέπειες στην ψυχοσωματική υγεία.

Με τη δέσμευση σε μια τέτοια ομάδα, ο τρόπος σκέψης και ο τρόπος ζωής της οργάνωσης γίνεται δεύτερη φύση για τον οπαδό. Σκέψεις και θέσεις που είχε κανείς στο παρελθόν εξαφανίζονται. Στο θύμα παρατηρούνται: περιορισμένη χρήση της γλώσσας και στερεότυπες απαντήσεις, παράξενη συμπεριφορά, εξασθένιση της προσωπικής σκέψης και κρίσης, αδυναμία διατήρησης των, πριν την ένταξη στην οργάνωση, αναμνήσεων. Πολλά πρώην θύματα, μετά την απεμπλοκή τους από την ομάδα, χρειάζονται 1 έως 2 χρόνια για επανένταξη στην κανονική ζωή, ενώ άλλα μπορεί να έχουν ψυχικές διαταραχές και να παραμείνουν σε κατάσταση ψυχολογικής φοβίας για πολλά χρόνια. Πέραν από τις ψυχικές δε λείπουν και οι σωματικές βλάβες: από τους έρπητες όλων των ειδών, μέχρι τις χρόνιες κακώσεις από επιβλαβείς πρακτικές «ασκήσεων» γιόγκα.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί και πολλές ομαδικές αυτοκτο­νίες, από τις οποίες οι πιο τραγικές ήταν:
1) Το 1978, κατόπιν εντολής του «Μεσσία» Jim Jones, 923 μέλη του «Ναού του Λαού» αυτοδηλητηριάστηκαν στο Jonestown της Γουιάνα.
2) Το 1987, 32 μέλη της αιρέσεως Ονταεγιάνγκ Κο, καρατομή­θηκαν με σπαθί.
3) Το 1993 στο Γουάκο του Τέξας 85 οπαδοί του «Μεσσία» Ντέηβιντ Κορές, οδηγήθηκαν στο να καούν ζωντανοί. 17 από αυτούς ήταν παιδιά!
4) To 1993 αποκαλύπτεται ότι στα γεγονότα της Παλλήνης, 2 γυναίκες θυσιάστηκαν στο βωμό του σατανά. Θύματα και θύτες μπλέχτηκαν στα δίχτυα διεθνών κέντρων του Νεοσατανισμού. Επίσης, η μητέρα νεαρής μαθήτριας, που αυτοκτόνησε στα Χανιά, αποκάλυψε ότι η κόρη της είχε μπλέξει με σατανιστές, ενώ στην Κοζάνη συλλαμβάνεται καθηγήτρια που μυούσε μαθητές της στο σατανισμό με τελετές και σεξ. Αλλά και διεθνώς έχουν καταγγελθεί «τελετουργικές» ανθρωποθυσίες σε σατανιστικές τελετές.
5) Το 1994 στην Ελβετία και στο Κεμπέκ του Καναδά. 53 μέλη της ομάδας «Ναός του Ηλίου», του ομοιοπαθητικού «γιατρού» Λυκ Ζυρέ, αυτοκτόνησαν (οι πιο δειλοί «βοηθήθηκαν» από τους άλλους). Το 1995 άλλα 15 μέλη βρέθηκαν δολοφονημένα στο δάσος Βεκόρ, Γαλλία.
6) Το 1995 η ομάδα «Αούμ Σίνρι Κίο», του ιάπωνα γκουρού Σόκο Ασαχάρα, επιτίθεται με το φονικό αέριο «Σαρίν» στο μετρό του Τόκυο. Αποτέλεσμα: 11 νεκροί και 5.000 τραυματίες. Η ίδια ομάδα συγκέντρωνε δηλητήρια για να …επισπεύσει τα γεγονότα της «Αποκάλυψης»!
7) Το 1997, στην Καλιφόρνια, 39 μέλη της «σέκτας» «Πύλη του Παραδείσου», χειριστές υπολογιστών, αυτοκτόνησαν με δηλητήριο, για να ενωθούν με εξωγήινους, ταξιδεύοντας με τον κομήτη Χέιλ Μποπ.
8) Τον Μάρτιο του 2000, 653 άτομα της αίρεσης «Κίνηση για την αποκατάσταση των Δέκα εντολών», αυτοκτόνησαν ή βρέθηκαν θαμμένα, γιατί θέλησαν να πάνε γρηγορότερα στον παράδεισο.
9) Από το 1968 έως και σήμερα, χιλιάδες κοπέλες εκπορνεύονται για να φέρουν χρήματα και οπαδούς στην οργάνωση «Παιδιά του Θεού» ή «Η Οικογένεια της Αγάπης» του David Berg (Mo).
10) Από τη δεκαετία του ’60 έως και σήμερα, η τύχη χιλιάδων νέων που έψαξαν για σοφία και γνώση στην Ινδία ή σε άλλες χώρες της Άπω Ανατολής, αγνοείται.
11) Μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει χάσει τη ζωή του ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, επειδή αντί της κλασικής ιατρικής χρησιμοποίησε «θεραπευτικές» μεθόδους παραθρησκευτικών ομάδων.
12) Πολλά μέλη των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» έχουν πεθάνει, επειδή η οργάνωση απαγορεύει τη μετάγγιση αίματος.
13) Άνθρωποι παραθρησκευτικών οργανώσεων έχουν υπο­χρεωθεί από τον «ηγέτη» τους να παντρευτούν άτομα που δεν έχουν διαλέξει, ή οδηγούνται έντεχνα στην εγκατάλειψη της οικογένειάς τους.
14) Πολλοί γονείς αναζητούν τα παιδιά τους, τα οποία έχουν ενταχθεί σε οργανώσεις όπως οι «Χάρε Κρίσνα» ή η «Σαηεντολογία».

Κανείς δεν μπορεί να απαριθμήσει όλα τα περιστατικά. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει τον πόνο των ανθρώπων, που έχουν χάσει κάποιο μέλος της οικογένειάς τους εξαιτίας μιας καταστροφικής λατρείας, ενώ κάποιοι άλλοι στις «τελετουργικές» ανθρωποθυσίες, στον Σατανισμό.

Η συμμετοχή σε κάποια οργάνωση με τα χαρακτηριστικά της λατρείας έχει αρνητικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον του οπαδού. ‘Οχι λίγες φορές η οικογένεια του θύματος οδηγείται σε οικονομική εξουθένωση, πληρώνοντας ακριβά την εμπλοκή του. ‘Αλλοτε η οικογένεια οδηγείται σε διάλυση, αν δεν θελήσει να ακολουθήσει την «υπαρξιακή» επιλογή του μέλους της. Είναι συχνές οι εντάσεις, που μπορούν να φθάσουν και μέχρι το φόνο του γονέα ή του συζύγου, που δεν ενδίδει στις επιθυμίες του θύματος-οπαδού, που βρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση από τον αρχηγό της λατρείας, το γκουρού ή το διδάσκαλο. Στο κοινωνικό επίπεδο, οι ομάδες αυτές που χαρακτηρίζονται «καταστροφικές λατρείες» έχουν αποδεδειγμένα αναμειχθεί σε συγκεκριμένες παράνομες και ανήθικες πρακτικές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: α) Η κακοποίηση, η παραμέληση και ο θάνατος παιδιών, β) η παράνομη μετανάστευση, γ) η χρήση, η διακίνηση και η εμπορία ναρκωτικών, δ) ο δόλος και η εξαπάτηση στη στρατολογία οπαδών, ε) οι παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις με κολοσσιαία κέρδη, στ) οι κλοπές, ζ) οι απειλές, η ταλαιπωρία και οι εκβιασμοί των οικογενειών των θυμάτων -και όσων ασκούν δυσμενή κριτική στη λατρεία-, με μηνύσεις και αχρείες πράξεις, η) η αποθήκευση και η εμπορία όπλων και πυρομαχικών, θ) η σεξουαλική κακοποίηση και η πορνεία, ι) οι απαγωγές, οι φόνοι, οι απόπειρες φόνων, ια) η ψυχολογική και συναισθηματική φθορά. Πολλά μέλη καταστροφικών λατρειών που κατόρθωσαν να ξεφύγουν, προέβησαν σε συγκεκριμένες καταγγελίες για τις παραπάνω πρακτικές.

Ευάλωτος στην παγίδευση κάποιας καταστροφικής λατρείας είναι ο καθένας. Δεν έχει την παραμικρή σημασία η εξυπνάδα, η μόρφωση, η θέληση ή πιθανώς η επιφανειακή, δογματική τοποθέτηση κάποιου, μπροστά στον κίνδυνο εμπλοκής του. Μεγαλύτερο, βέβαια, κίνδυνο παγίδευσης έχουν άτομα με ψυχολογικά προβλήματα, με σχέδια μεγαλόπνοα για το μέλλον, με αδύνατη θέληση. ‘Οσοι νοιώθουν μοναξιά και αβεβαιότητα. Κινδυνεύουν ακόμη οι εύπιστοι και καλοπροαίρετοι, που πείθονται εύκολα ότι η οργάνωση μπορεί να τους προσφέρει το μυστικό της ευτυχίας, την επιτυχία, την ψυχική και σωματική υγεία. Ακόμη πρόσφορα θύματα είναι οι ρομαντικοί, οι ιδεαλιστές και οι φίλοι της ουτοπίας. Ο προσηλυτισμός του θύματος μπορεί να γίνει οπουδήποτε: Στο δρόμο, στην βιβλιοθήκη, στο ταχυδρομείο. Στη στρατιωτική μονάδα, στο γραφείο σας, στο σπίτι σας. Στα Γυμνάσια και Λύκεια. Σε εκδηλώσεις για αστέγους, πτωχούς, αναξιοπαθούντες, καταπολέμησης ναρκωτικών, προστασίας του περιβάλλοντος, φεστιβάλ ειρήνης. Σε θεραπευτήρια και νοσοκομεία. Σε γυμναστήρια και ινστιτούτα. Σε φροντιστήρια και σπουδαστικές ενώσεις, έξω από αμφιθέατρα, σε φοιτητικές οργανώσεις κι όπου συγκεντρώνονται πολλοί νέοι. Σε συνέδρια, σεμινάρια αυτοβελτίωσης, εκπαιδευτικές συνεδριάσεις. Από αφίσες στο δρόμο αλλά και στις βιτρίνες σοβαρών καταστημάτων. Σε πάρτι, εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως, γήπεδα, συναυλίες, ντισκοτέκ. Στη εργασία σας. Ακόμη και στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργεία, Οργανισμούς) όπου στρατευμένα μέλη δρουν συστηματικά. Στους πολιτιστικούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μέσα στα Σχολεία. Οι λατρείες έχουν εισβάλλει και στο χώρο της εκπαίδευσης. ‘Ιδρυσαν Νηπιαγωγεία και Παιδικούς Σταθμούς. Σε δημόσια σχολεία υπηρετούν εκπαιδευτικοί που είναι οπαδοί » σκοτεινών λατρειών».

Οι οργανώσεις αυτές έχουν φροντίσει, στα πλαίσια του συνδρόμου της Νέας Εποχής, να προετοιμάσουν κατάλληλα τους ανθρώπους, σε διεθνές επίπεδο -έμμεσα εδώ και ένα αιώνα και εντατικά την τελευταία δεκαπενταετία- ώστε να γίνονται σήμερα αποδεκτά τα δόγματα, τα σύμβολα και οι πρακτικές της, από μεγάλο μέρος των πληθυσμών του Δυτικού κόσμου. Μεγάλη ευθύνη για την προετοιμασία αυτή έχει η Θεοσοφική Εταιρία της ‘Ελενας Π. Μπλαβάτσκυ και τα χιλιάδες παρακλάδια της Θεοσοφίας, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Η Θεοσοφία, ένα συνονθύλευμα από ασιατικές θρησκευτικές διδασκαλίες και αποκρυφισμό, έτρεφε πάντα το όραμα να υποτάξει την ανθρωπότητα στη δική της τάξη πραγμάτων, εξαφανίζοντας το Χριστιανισμό, το μόνο σοβαρό της εμπόδιο. Χρησιμοποιώντας το σκηνικό αυτό, κάποια διεθνή κέντρα αποφάσεων φρόντισαν να εξαγγείλουν τη Νέα Εποχή και να αναπτύξουν και να προβάλουν τα πιστεύω της. Βασική προϋπόθεση, η έκδοση και διάδοση μίας βιβλιογραφίας χιλιάδων τίτλων σε όλες τις γλώσσες κι ακόμη η εκμετάλλευση των μέσων μαζικής επικοινωνίας (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφος κ.ά.). Η αρχή έγινε διακριτικά και συνεχίζεται με:
Την ουφολογία (U.F.O.), την «επιστημονική φαντασία», τις πολεμικές τέχνες, την μουσική rock και ολοκληρώνεται σταδιακά με την καθιέρωση του αποκρυφισμού, σαν αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Σήμερα, λίγοι νέοι δεν έχουν διαβάσει Ράμπα, Καστανέντα ή παλαιότερα Ντένικεν, τους πρωτοπόρους στη διάβρωση και άλωσης της συνείδησης του νεοέλληνα στα δόγματα της Νέας Εποχής. Ακόμη, τα πυκνά αποκρυφιστικά άρθρα στον τύπο, η προβολή των σχετικών οργανώσεων και η αστρολογία συμπληρώνουν το σκηνικό το οποίο ολοκληρώνεται με Πολάνσκι και Σπίλμπεργκ στον κινηματογράφο, με μεταμεσονύκτια θρίλερ στην τηλεόραση, με τα σχετικά κόμικς σε εφημερίδες – περιοδικά, με τα «παιχνίδια ρόλων» και στους Η/Υ (computer games)- και με τα τρανσφόρμερς και τα παιχνίδια-τέρατα για τα παιδιά μας.

ΣΑΗΝΤΟΛΟΓΙΑ

Η ίδρυση της εκκλησίας της Σαηντολογίας έγινε το 1953 από τον Ρόν Χόμπαρτ, με ένα τρομερό επίπεδο χειραγώγησης των μελών της θρησκείας. Στρατολογούν τα παιδιά των μελών της εκκλησίας από νηπιακή ηλικία, δεσμεύοντάς τα να είναι ισόβιοι εργάτες και δούλοι του σκοπού τους. Πολλά μέλη της σέκτας έχουν υπογράψει συμβόλαια χιλιάδων ετών! προκειμένου να υπηρετούν την Σαηντολογία. Στους όρους του συμβολαίου είναι να προσφέρουν στην εκκλησία και τα ίδια τους τα παιδιά, πρίν ακόμη τελειώσουν το σχολείο.
Όταν τα παιδιά θα μπούν στους κόλπους της οργάνωσης, τότε κάθε τους κίνηση και δραστηριότητα θα επιτηρείται στενά από τα ανώτερα στελέχη. Τα παιδιά παραμένουν στις κεντρικές εγκαταστάσεις της οργάνωσης και έχουν δικαίωμα να επισκευθούν τους γονείς τους στο Πατρικό τους 2 φορές ετησίως, για ένα 24ωρο. Είναι χαρακτηριστικό πώς ούτε οι ίδιοι οι γονείς δεν μπορούν να το αλλάξουν αυτό, αφού σε μία πιθανή αντίρρηση τους βάζουν σε κίνδυνο το ίδιο τους το μέλλον, μέσα στην οργάνωση.
Σαηντολογία είναι ο όρος πού προσδιορίζει μία επιστήμη – φιλοσοφία –θρησκεία. Από το λατινικό scio =γνωρίζω και το ελληνικό λόγος. Είναι η διδασκαλία για το πνευματικό όν και την σχέση του με τον εαυτόν του και το σύμπαν. Δηλαδή μία φιλοσοφία αυτοεξέλιξης.
Στόχος η κατασκευή του υπεράνθρωπου.
Ο υπεράνθρωπος βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο, σκοπός της Σαηντολογίας να τον ελευθερώσει. Έτσι ο άνθρωπος θα αποκτήσει απεριόριστη δύναμη. Η Σαηντολογία υποστηρίζει πώς βρήκε το μυστικό του ανθρώπου και του σύμπαντος και ως εκ τούτου το κηρύττει ως θρησκευτική αλήθεια. Οι υπεράνθρωποι της νέας φυλής πού κατασκευάζει η Σαηντολογία αναμένεται να μεταβάλλουν την τύχη του πλανήτη μας και να επιβάλουν έναν νέο πολιτισμό. Ο Νίτσε κάτι τέτοια δεν έλεγε; Στην επιθανάτιο κλίνη ούρλιαζε, έχοντας φοβίες που δεν μπορούσε να εξηγήσει κανείς.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Είναι άλλη μία Χριστιανική αίρεση πού υπογραμμίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος με την άμεση εμπειρία της παρουσίας του θεού στον πιστό. Ανήκει στο ευρύτερο δόγμα του προτεσταντισμού. Τα μέλη του θεωρούν ότι οδηγούνται από την δύναμη του θεού πού ενεργεί μέσα τους. Οι υποτιθέμενες εκκλησίες της Πεντηκοστής τονίζουν την άμεση εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, πού αποκαλύπτεται με την ομιλία στις ξένες γλώσσες. Το αποκαλούν γλωσσολαλιά. Υποτίθεται ότι μιλούν ξένες γλώσσες κατά την διάρκεια της συνάξεώς τους. Η Φρικτή αλήθεια είναι ότι μιλούν κάποια ακαταλαβίστικα, ενώ διατείνονται θεοπνευστία. Ο νοών νοείτω.

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ – ΘΕΟΣΟΦΙΑ

Ιδρυτής της θεοσοφικής εταιρίας η Ρωσοεβραία Έλενα Μπλαβάτσκυ το 1875 με δεκαετή προϋπηρεσία στην Ανατολή και την Ινδία. Χιλιάδες τα παρακλάδια της στοάς μέχρι σήμερα. Η θεοσοφία είναι ένα συνοθύλευμα από Ασιατικές Ινδουιστικές θρησκευτικές διδασκαλίες και αποκρυφισμού. Στόχος η εξαφάνιση του χριστιανισμού. Αξίωμά της είναι ότι ουδεμία θρησκεία είναι ανώτερη της αλήθειας. Η Θεοσοφία είναι το σώμα της αλήθειας που αποτελεί την βάση όλων των θρησκειών. Έχει εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Τα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν τα ιδιαίτερα δόγματά τους.
Η Μπλαβάτσκυ είναι η μητέρα όλων των αποκρυφιστών. Έριξε τα θεμέλια του Οικουμενισμού.

ΑΝΘΡΩΠΟΣΟΦΙΑ

Ιδρυτής του κινήματος ο Rudolf Steiner. Ηταν μέλος της θεοσοφικής εταιρείας με τον Νίτσε. Το 1912 ίδρυσε την Ανθρωποσοφία. Το βασικό πιστεύω της σέκτας είναι η μετεμψύχωση και ότι ο θεός είναι ένα απρόσωπο πνεύμα. Κηρύττουν ότι ο άνθρωπος αποτελείτε από 3 μη υλικά σώματα. Το αιθέριο, το αστρικό και το πνευματικό. Εν ολίγοις οι απόψεις του Steiner είναι αποκρυφιστικές, Αιγυπτιακές και θεοσοφικές με διανοητικό περιτύλιγμα.
Eνας συνδυασμός γνωστικισμού και πνευματισμού βασιζόμενος σε μυστικές διδασκαλίες μεταβιβαζόμενες από δαιμονικές οντότητες.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ – ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ

Ιδρυτής και πρώτος αρχηγός των Χιλιαστών ήταν ο Κάρολος Ράσελ το 1881 μ.χ. Είναι μία τεράστια πολυεθνική εταιρεία με τον τίτλο Βιβλική και φυλλαδική εταιρεία Σκοπιά. Εδρεύει στο Μπρούκλιν της Αμερικής και από εκεί μέσω των περιοδικών της πού διοχετεύει σε όλον τον κόσμο, κηρύττει τις μεγαλύτερες πλάνες και επαναλαμβάνει αιρέσεις, οι οποίες έχουν καταδικασθεί από την Εκκλησία προαιωνίως. Λέγονται Χιλιαστές διότι κηρύττουν μία επίγειο βασιλεία του Χριστού η οποία θα διαρκέσει 1.000 χρόνια. Γι’ αυτούς ο θεός ονομάζεται μόνον με το εβραϊκό όνομα Ιεχωβά.
Η οργάνωση αυτή διοικείται από μία ομάδα ανθρώπων που ονομάζεται κυβερνών σώμα και πιστός δούλος. Είναι υπεύθυνοι για την ερμηνεία της Αγίας Γραφής και το πιστεύω των Χιλιαστών. Έχουν δύο τάξεις, η πρώτη απαρτίζεται με 144.000 και προορίζεται για τον ουρανό, ενώ στην δεύτερη ανήκουν τα πλήθη και οι μάζες που θα κατοικήσουν στην παραδεισένια γη. Σ’ αυτήν την ομάδα ανήκουν όλοι αυτοί που βλέπουμε με τα φυλλάδια στο χέρι, η που γυρίζουν τα σπίτια πόρτα πόρτα. Οι οπαδοί της Σκοπιάς οφείλουν τυφλή υπακοή στο κυβερνών σώμα. Πρόκειται για μια οργάνωση με ολοκληρωτική δικτατορική δομή. Ως ψευδοπροφήτες που είναι προφήτευσαν την Δευτέρα παρουσία το 1914 και το 1975 και τον ερχομό των Αβραάμ Ισαάκ και Ιακώβ το 1925.
Οι Χιλιαστές έχουν απορρίψει ολόκληρη την Χριστιανική διδασκαλία ενώ κηρύττουν τις μεγαλύτερες αιρέσεις και βλασφημίες. Απορρίπτουν κατηγορηματικά τον Τριαδικό θεό λέγοντας πως είναι Σατανική διδασκαλία. ( άπαγε της βλασφημίας ) Υποστηρίζουν πως ο Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ενώ δεν δέχονται το Αγιον Πνεύμα, ούτε ως θεόν ούτε ως υπόσταση. Δεν πιστεύουν στην ύπαρξη και την αθανασία της ψυχής, αλλά μόνο στην ζωή και το φθαρτό σώμα που μετά τον θάνατο περνά στην ανυπαρξία και εκμηδενίζεται. Δεν αναγνωρίζουν την Παναγία ως θεοτόκο ούτε δέχονται την παρθενία της. Δεν δέχονται τους Αγίους και δεν προσκυνούν εικόνες. Δεν πιστεύουν στην Εκκλησία και τις χλευάζουν. Αρνούνται την σωστική χάρη των μυστηρίων.
Δεν κάνουν ποτέ το σημείο του Σταυρού και δεν αντέχουν ούτε να το βλέπουν. Ο πιο ασφαλής τρόπος να απομακρυνθεί ένας Ιεχωβάς από κοντά σας είναι να κάνετε το σημείο του Σταυρού μερικές φορές.

ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ

Είναι μία μεγάλη θρησκεία στον κόσμο με ιδρυτή τον Σιντάρτα (βούδα). Ο Σιντάρτα έμεινε 6 χρόνια κάτω από ένα δέντρο αναζητώντας την φώτιση. Έτσι λοιπόν ονομάστηκε βούδας (φωτισμένος). Οι μοναχοί μαθητές του απομνημόνευσαν τα κείμενά του και τα μετέφρασαν σε πολυάριθμες διαλέκτους των Ινδικών πεδιάδων. Τις τελευταίες δεκαετίες ο βουδισμός έχει εξαπλωθεί και στην Δύση, με αιχμή του δόρατος τις πολεμικές τέχνες των Μοναχών Σαολίν. Η διδασκαλία του βουδισμού είναι ο μηδενισμός.

ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ – ΒΡΑΧΜΑΝΙΣΜΟΣ

Είναι πανάρχαια θρησκεία με λατρεία στα ζώα και των θεών της γονιμότητας. Έχουν αποκρυφιστική γνώση και σύμβολό τους είναι η σβάστικα. Δεν αναφέρεται κανένα πρόσωπο ως ιδρυτής της θρησκείας. Στο δόγμα τους υπάρχει αοριστία. Η κεντρική ιδέα είναι ότι ο κόσμος φθάνει σε ένα τέλος και ξεκινάει εκ νέου.

ΓΙΟΓΚΑ

Όλα τα υποσχόμενα από την ολιστική γιόγκα, με τις ‘’θεοποιημένες’’ ανθρώπινες δυνάμεις, οδηγούν τον ανυποψίαστο Χριστιανό στην ζοφώδη ψευδαίσθηση της ολιστικής πλάνης γιόγκα. Ισχυρίζονται ότι γίνεται μια μεταμόρφωση στα κύτταρά των και ότι αποκτούν ξανά επαφή με τη φύση και το σύμπαν. Σε αυτή τη πλάνη ‘’θεοποιούνται’’ οι ανθρώπινες δυνάμεις και εξορίζεται ο Θεός, ζώντας την επίγεια αυτή κόλαση.

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ

Μυούγκ Μούν, Κρισναμούρτι, Χάρε Κρίσνα, Σάι Μπάμπα, Μαιτρέγια, Ασαχάρα…… και δεκάδες περαιτέρω ανατολικές δαιμονολατρίες.
ΕΩΣΦΟΡΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ = ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
WICCA = ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ = U.S.A.
CABBALA – ΚΑΜΠΑΛΑ = Ρίζες από την αρχαία Αιγυπτιακή Μαγεία
REI – KI – Συμπαντική ζωτική ενέργεια
Ο Μικαόμι Ουσούι ίδρυσε και συγκρότησε το σύστημα το 1864.
Σήμερα υπάρχουν πολλές κλινικές σε όλον τον κόσμο με την ονομασία Σύνδεσμος θεραπευτικών Μεθόδων Reiki.
 Η μέθοδος για τον θεραπευτή είναι: Πρώτα ο εαυτός με ότι τον τροφοδοτεί και τον θερμαίνει. Μετά βαθιά σιγή για εσωτερικές διεργασίες και περίσκεψη. Κατόπιν η προσφορά τροφής στους άλλους. Η Θεραπία γίνεται με τα χέρια διότι περιβάλλονται από βιομαγνητικά πεδία και ως εκ τούτου έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή: Όταν ένας θεραπευτής τοποθετήσει τα χέρια του σ’ ένα άρρωστο όργανο, το βιομαγνητικό πεδίο που εκπέμπεται από τα χέρια του θεραπευτή γίνεται πολύ δυνατότερο από εκείνο που εκπέμπεται από το όργανο που νοσεί. Έτσι λοιπόν ο θεραπευτής παρασύρει τις υγιείς συχνότητες μέσα στο πεδίο του άρρωστου οργάνου κάνοντάς το να προσαρμόσει τις συχνότητές του και πάλι πίσω στην υγιή κλίμακα. Εν κατακλείδι η θεωρία είναι ότι καθώς οι ζωντανοί ιστοί του σώματος αποτελούνται από μόρια και άτομα, συνδέονται άμεσα και επηρεάζονται από όλες τις δυνάμεις της φύσης. Μελετώντας λοιπόν τα ζωντανά όντα και ιδιαίτερα τους εαυτούς μας, έχουμε την ευκαιρία να κατανοήσουμε ακόμα και τις πιο μυστήριες δυνάμεις του σύμπαντος.
Είναι μια θεωρία ακραιφνώς ανθρωποκεντρική που βολεύει την Νεοταξίτικη σημερινή κοινωνία. Δηλαδή: πίστευε στον εαυτό σου, βγάλε την κρυμμένη δύναμη που έχεις και μπορείς να καταφέρεις τα πάντα – συνεργεία δαιμόνων. Ο θεός δεν χρειάζεται. Ο σημερινός άνθρωπος είναι ανεξάρτητος εν παντί. Άλλωστε χωρίς θεό, όλα επιτρέπονται. Προκειμένου να γίνει κάποιος θεραπευτής απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει μυηθεί στην επίκληση των πνευμάτων και της μυστικής κοσμικής ενέργειας. Δηλαδή ο αποκρυφισμός με ανθρωπιστικό διανοητικό περιτύλιγμα.
Ανάλογες ανθρωποκεντρικές διδασκαλίες είναι:
Το Τσι των Κινέζων / το Κα των Αιγυπτίων / Το Γιεσώδ της Καμπάλα / Η θεραπευτική δύναμη της φύσης του Ιπποκράτη / Το Τέλεσμα του Ερμή του τρισμέγιστου / Το Ρευστό της ζωής των Αλχημιστών / Διδασκαλίες των Ινδιάνων / Η Οργόνη του Βίλχεμ Ράιχ / Η βιοκοσμική ενέργεια του Μπρίνλερ…
Το Reiki καλείται God power, δηλαδή θεϊκή δύναμη. Και όλη τούτη η εναλλακτική ολιστική ‘’θεραπεία’’ Reiki, εδράζεται στη «μετάδοση ζωτικής ενέργειας με το άγγιγμα των χεριών», όπως πλανεμένα ισχυρίζονται. Οι μεταφυσικές αναφορές των εναλλακτικών πλανών, δεν αφήνουν περιθώρια καταφυγής στον Θεό. Αυτές οι θεραπείες του νου και του πνεύματος του ανθρώπου, περιορίζουν αλλοτρόπως την ανθρώπινη ελπίδα στην εναλλακτική Αντιλαμβάνεται κανείς την επιπρόσθετη επικινδυνότητα, να υποδεικνύεται σε Χριστιανούς μια Νεοεποχίτικη εναλλακτική θεραπευτική πλάνη, η οποία οδηγεί πολλές φορές και σε άλλες εναλλακτικές πλάνες. Στον ανυποψίαστο Χριστιανό που επισκέπτεται ένα τέτοιο ολιστικό κέντρο, παρέχεται πλήθος Νεοεποχίτικων εναλλακτικών επιλογών.


ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ ( που ανέρχονται σε εκατοντάδες Σέκτες )

Ως κίνημα μεταρρύθμισης εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα με τον Μαρτίνο Λούθηρο. ‘Ήρθε αντιμέτωπος με τα συγχωροχάρτια του Πάπα και την κοσμική εξουσία του. Έτσι το 1517μ.χ. δημιουργήθηκε η Εκκλησία των Προτεσταντών. Ο Μαρτίνος Λούθηρος ήταν πεπεισμένος πώς η σωτηρία του ανθρώπου έγκειται στο έλεος του θεού. Δόγμα της Εκκλησίας τους είναι, ότι μονάχα η πίστη στον θεό παρέχει την σωτηρία. Οι καλές πράξεις δεν είναι απαραίτητες. Όλοι οι Χριστιανοί μπορούν να γίνουν Ιερείς, εξ’ ου και οι παπαδίνες. Παντρεύτηκε μια Μοναχή και απέκτησαν έξι παιδιά. Κηρύττουν τις εξής αιρέσεις και βλασφημίες: Η Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο είναι αρκετά για την σωτηρία του ανθρώπου. Τα καλά έργα δεν είναι απαραίτητα, αρκεί να πιστεύεις και σώζεσαι. Κατακρίνουν την προσκύνηση των Αγίων εικόνων και των Αγίων λειψάνων. Δεν δέχονται νηστείες μνημόσυνα και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αρνούνται την Παρθενία της Παναγίας.
« Ο σύγχρονος άνθρωπος διεπίστωσεν ότι πληθώρα απρόβλεπτων προβλημάτων παρουσιάστηκαν, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, υπαρξιακών, ηθικών κ.ά., που μείωσαν την ελπίδα του για μια παραδεισένια κατάσταση, όπως νόμιζε, και γέμισαν την καρδιά του με υπαρξιακό φόβο. Μόλυνση του περιβάλλοντος, νέες άγνωστες μέχρι τώρα ασθένειες, πληθυσμιακή έκρηξη, κρίση στην εργασία, άνισος καταμερισμός των αγαθών, έλλειψη αξιοπρεπούς διαβιώσεως, κοινωνική αδικία, συγκρούσεις κοινωνικές και εθνικές, πυρηνική απειλή, είναι μερικές από τις κακές συνέπειες της χωρίς Θεό επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου του ανθρώπου, οι οποίες την κάνουν να χάνει τον μεσσιανικό χαρακτήρα με τον οποίο την είχε περιβάλει ο άνθρωπος. Η απογοήτευση από τη νέα αυτή απρόσμενη πραγματικότητα προξένησε στον σύγχρονο άνθρωπο κενά ηθικά, κοινωνικά και κυρίως υπαρξιακά. Αυτήν ακριβώς την κρίσιμη στιγμή, σ’ αυτόν τον κρίσιμο μεταφυσικό προβληματισμό του ανθρώπου, που κρίνονται συστήματα και αξίες, κάποιοι επιτήδειοι με μελετημένους πονηρούς τρόπους έρχονται να υποσχεθούν την «αληθινή λύση» όλων των προβλημάτων του. Να δώσουν στον άνθρωπο μια νέα ελπίδα. Αυτή τη φορά όμως ο «μεσσίας» δεν έχει το ένδυμα της επιστήμης και της τεχνολογίας ή της ψυχολογίας. Φορεί το ένδυμα της «θρησκείας». Έτσι, εμφανίζονται οι «έμποροι ελπίδας», οι «πλασιέ του μεταφυσικού», οι «εμπορευόμενοι θρησκείαν», κυρίως ξενόφερτοι «μισσιονάριοι» ή επαγγελματίες γυρολόγοι, και υπόσχονται στον συγκεχυμένο και περιπλανώμενο άνθρωπο, ιδιαίτερα στην εναλλαγή της 2ης προς την 3η χιλιετία, την «σίγουρη» αυτή τη φορά λύση των προβλημάτων του. Αρκεί αυτός, βεβαίως, να παραδώσει σ’ αυτούς τον εαυτό του ολόκληρο, την προσωπική του ελευθερία (μερικές φορές και την αξιοπρέπειά του) και συνήθως μαζί μ’ αυτά και όλα τα επί γης αγαθά του »

SILVA MIND CONTROL 

O Jοse Silva γεννήθηκε το 1914 στο Laredο και από το 1940 έδειξε ενδιαφέρον για την ψυχολογία, την παραψυχολογία και τις τεχνικές αυτό ύπνωσης «Μελέτησε πολύ τις τεχνικές πού χρησιμοποιούσαν οι Ινδιάνοι για να θεραπεύουν ασθένειες» H κίνηση έφθασε στην Ελλάδα το 1977. Την έφερε ο Ελληνοαμερικανός Πώλ Γρίβας. H κίνηση διαπνέεται από απόλυτη αισιοδοξία. Το περιοδικό της έχει τον τίτλο «Όλο και Καλύτερα Νέα». Υπόσχεται τη λύση όλων ανεξαιρέτως των προβλημάτων. Μπορείτε: «Να κοιμάστε όταν θέλετε, να ξυπνάτε χωρίς ξυπνητήρι.. να απαλλαγείτε από πονοκέφαλους, να κόψετε το κάπνισμα, να μειώσετε το βάρος σας… να λύνετε δύσκολα προβλήματα, να πετυχαίνετε στόχους, να εξαλείφετε τον πόνο όπου κι αν βρίσκεται στο σώμα σας… να διορθώνετε προβλήματα υγείας άλλων» Ακόμη μπορείτε «να σβήσετε σκιές στους πνεύμονες, να απαλλαγείτε από ένα βήχα, να αποβάλλετε μια πέτρα από το νεφρό σας, οραματιζόμενος τον εαυτό σας να την τρίβει στα δάκτυλά του και να την αποβάλλει το πρωί..» Μάλιστα υπογραμμίζει πώς μπορεί να σταματήσει και την αιμορραγία του ασθενούς στην περίπτωση «ανοιχτής πληγής», αρκεί να δονεί τα χέρια του πάνω από την πληγή, να φαντάζεται πως σταματάει η αιμορραγία και να πει δυνατά: Δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει αιμορραγία Έτσι οι οπαδοί βρίσκονται πάντα σε μια κατάσταση υπνωτισμού.

http://scripta---manent.blogspot.gr/

Μπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι! Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...