Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα Αγίου Όρους (Βυζαντινά).


Άναρχος Θεός καταβέβηκεν και εν τη Παρθένω κατώκησεν. Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήλθε τον Αδάμ αναπλάσασθαι. Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρετε, τάξεις των Αγγέλων ευφραίνεσθε. Δέξου Βηθλεεέμ τον Δεσπότη σου, Βασιλέα πάντων και Κύριον. Εξ ανατολών μάγοι έρχονται, δώρα προσκομίζοντες άξια. Τρεις τας υποστάσεις εγνώκαμεν Πατέρα, Υιόν και Πνεύμα Άγιον. Φως εν τω σπηλαίω ανέτειλεν και τοις εν τω σκότει επέλαμψεν. Χαίρουσα η κτίσις αγάλλεται και πανηγυρίζει ευφραίνουσα. Ψάλλοντες Χριστόν τον Θεό ημών τον εν τω σπηλαίω τικτόμενον. Ω Παρθενομήτωρ και Δέσποινα σώζε τους εις Σε καταφεύγοντας.

1698 Ιβηρίτης ΚυπριανόςΜπορείς να αλλάξεις τα πάντα , άν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι!
Αντι-Αισθητικά Νέα

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...